Osteopati

Vad är osteopati?


Osteopati är manuell medicin, vilket innebär att terapeuten använder sina händer vid diagnostisering och behandling. De grundläggande principerna inom osteopatin handlar om vikten att se kroppen som en helhet och insikten om hur struktur och funktion påverkar varandra, men även förståelsen för kroppens självläkande förmåga.

Att se kroppen som en helhet innebär att man försöker hitta sambandet mellan kroppens olika vävnader som orsakar problem, men också förstå hur komponenter av mer psykiska slag kan ha påverkan i den fysiska kroppen. I rörelseapparaten är alla delar beroende av varandra och påverkar därför också varandra. Uppstår en dysfunktion i någon del av kroppen kan det leda till en rad olika kompensationer. Detta kan i sin tur orsaka smärta eller obehag i en ny vävnad, i närheten eller långt ifrån där det egentliga problemet startade. Struktur och funktion påverkar hela tiden varandra, därför behandlas inte bara det som gör ont, utan också andra områden som kan vara en del av problematiken. Kroppen besitter självläkande och självreglerande mekanismer. Tanken i osteopatin är att skapa en så god funktion som möjligt i kroppen. När detta sker kan kroppens egna resurser för läkning ta vid.

En osteopatisk behandling utgår alltid ifrån tillämpandet och förståelsen av dessa principer.

Vad gör osteopaten?


En osteopat arbetar med att skapa så god funktion som möjligt i patientens rörelseapparat. Vi behandlar t.ex. leder, muskler, ligament och behandlingarna har god påverkan på nervsystem och cirkulationssystem. När dysfunktioner och störningar i kroppens rörelseorgan avlägsnas kan kroppens självläkande mekanismer ta vid. När kroppen fungerar optimalt främjas patientens hälsa.

Vid en osteopatisk behandling lägger osteopaten inte bara fokus på området där du har besvär, utan även på varför problemet kan ha uppstått. Kanske är din återkommande nacksmärta en dysfunktion som orsakas av ett roterat bäcken som gjort att kroppen fått kompensera ända upp i nacken, och på så vis orsakar smärta just där. Utöver din aktuella problematik lägger också osteopaten stor vikt vid din medicinska historia. Alla är vi olika och tidigare skador eller operationer, samt din allmänna hälsa är sådant som kan ha betydelse för behandlingen. Detta gör också att två patienter som söker för samma problematik kan behandlas helt olika.

Osteopaten har en mängd olika tekniker att använda sig av och de utförs manuellt. Osteopati är dock först och främst en sätt att tänka och diagnostisera, där efter appliceras rätt val av teknik som anpassas efter dig och din kropp. Här kan du läsa mer om osteopatens behandlingsområden.

Osteopatins historia


Osteopatin grundades av läkaren Andrew Tayler Still i USA på 1800-talet. Den har spridits över världen och är väl erkänd och utövad i länder som USA, England, Nya Zealand och Schweiz. I USA är osteopatin en vidareutbildning efter avslutad läkarexamen. I Sverige är osteopatin fortfaranade relativt okänd men den är på frammarsch. Idag finns 150 osteopater i vårt osteopatförbund och två högskolor i Göteborg respektive Stockholm.