Första behandlingen

Behandlingen hos en mig startar med en grundlig anamnestagning, vilket innebär att du som patient får berätta din sjukdomshistoria både gällande problemet du söker för, men också för tidigare skador och sjukdomar. Vi går även igenom din allmänna hälsa och livsstil.

Anamnestagandet

Anamnestagandet är en viktig del i behandlingen. Genom den får jag en bild av det problem du söker för men också din historia som ditt nuvarande problem möjligen kan relatera till. Här kan det också bildas en uppfattning om vilken typ av behandling som bäst passar din kropp.

Fysisk undersökning

Efter anamnestagningen följer en fysisk undersökning. Beroende på vad som kommit fram i anamnesen utförs olika tester som ska ringa in problemområdet. Här kan både ortopediska, neurologiska och cirkulatoriska tester bli aktuella. Vid den fysiska undersökningen tittar jag också på hållning och funktionen i olika rörelseövningar. Här efter följer själva behandlingen baserad på undersökningens resultat.

Skulle något i anamnesen indikera på ett besvär som du borde söka sjukvård för avbryts behandlingen och jag uppmanar dig att kontakta din läkare.